Farmisol

ضد عفونی کننده پوست،
مخاط و زخم

ضد عفونی کننده پوست، <br>مخاط و زخم

Farmisol

ضد عفونی کننده پوست،
مخاط و زخم

ضد عفونی کننده پوست، <br>مخاط و زخم

Farmisol

ضد عفونی کننده پوست،
مخاط و زخم

ضد عفونی کننده پوست، <br>مخاط و زخم

Farmisol

ضد عفونی کننده
لبه چشم

ضد عفونی کننده<br> لبه چشم

قدرت کنترل عفونت امروز و آینده

فارمیسل یک محلول ضدعفونی کننده حاوی هیپوکلروز میباشد، هیپوکلروز در کاهش تعداد باکتری، قارچ، ویروس و همچنین کاهش درد، ترشح و بوی زخم، موثر میباشد. هیپوکلروز یک ضدعفونی کننده با اثر ضد میکروبی قوی در برابر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها است.

ضد عفونی کننده پوست، مخاط و زخم

ضدعفونی کننده دست، دهان، لثه، حلق و بینی و انواع زخم، شامل سوختگی، بریدگی، زخمهای دیابتی و زخم بستر با طیف ضدمیکروبی گسترده، موثر بر انواع باکتری های گرم مثبت و منفی، قارچها و ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

دامپزشکی

ضدعفونی کننده قوی پوست قبل از جراحی
جلوگیری از عفونت‌های بعد از جراحی
ترمیم کننده زخم های بعد از جراحی
ترمیم کننده‌ی کلیه زخم‌ها
ضدعفونی کننده بدن حیوانات
کاهش دهنده‌ی بوی محل زخم

چشم پزشکی

کیت مراقبت از پلک و مژه
کمک به درمان بلفاریت